MUSICAL SCHRIJVEN MET ACHTSTE GROEPERS

Hieronder de Musical ‘Paniek’, een musical die ik schreef met de groepen 8 van basisschool Samenspel in het kader van De Schoolschrijver.

Reacties: ‘In alle opzichten geslaagd: een mooie verhaallijn en goed gearticuleerd! Een musical van niveau!’

 

GEDICHTEN GEÏNSPIREERD OP HET LEVEN VAN 2 VERZETSHELDEN TIJDENS DE SLAVERNIJ EN KINDSLAVERNIJ

Aan het hek bij het Oosterpark, dichtbij de taxi’s, hangt  in juli en augustus 2017 een expositie van gedichten geschreven door leerlingen uit de groep 8A van de Lidwinaschool, Amsterdam Watergraafsmeer. Dit gebeurde in het kader van de workshops die schrijfster en literatuurdocente Henna Goudzand Nahar verzorgd heeft vanuit Stichting De rode loper op school, zie Workshops-Gedichten. De leerlingen zijn voor deze gedichten geïnspireerd door het leven van de Curaçaosche verzetsheld Tula, de Surinaamse verzetsheldin Sély en kindslavernij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel slavernij officieel niet meer bestaat in de wereld, zijn er naar schatting 10 miljoen kinderen in de wereld die leven in een vorm van kindslavernij. Men noemt het een moderne vorm van kindslavernij. Volgens de internationale verdragen heeft elk kind recht op kindertijd met onderwijs en spel. Deze kinderen werken onder omstandigheden waarin werkgevers verregaande controle over hen hebben. Het zijn kinderen die voor een hongerloon werken en worden weggedaan als ze geen winst meer opleveren (bron: slavernijenjij site van het NINsee, Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis).

Tula was een tot slaafgemaakte op het eiland Curaçao. Op 17 augustus 1795 legde hij met een stuk of 50 mede tot slaafgemaakten het werk neer om vrijheid en gelijkheid te eisen. Dit werd de grootste slavenopstand in de geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Onder leiding van Tula togen ongeveer 2000 slaven naar de gouverneur om vrijheid te eisen. Tula moest uiteindelijk vluchten. Hij werd verraden en vervolgens vermoord.

Sély was een gevluchte tot slaafgemaakte in Suriname. Ze zat met andere gevluchte tot slaafgemaakten en haar kind Patienta in een kamp dat werd ontdekt. Vertegenwoordigers van het gezag pakten haar het kind af en mishandelden haar in de hoop dat ze haar medestrijders zou verraden. Dat deed Sély niet en ze werd vermoord (bron roman ‘Wij slaven van Suriname’ schrijver Anton de Kom).